Zadaszenie tarasu Jachranka

Zadaszenie tarasu Jachranka 3,5 x 13m . Konstrukcja z drewna sosnowego impregnowanego, słupy o przekroju 14 x 14 cm.
Podłoga wykonana z deski modrzewiowej.

Nasze realizacje